Leaders of Liechtenstein
(Principality of Liechtenstein)
[To the list of countries]
[To the ZPC Homepage]

Parties: FBP: Progressive Citizens' Party in Liechtenstein; VU: Patriotic Union

Sovereign Princes
Franz Joseph II  25 Jul 1938 - 13 Nov 1989 (+1989)   
Hans Adam II    13 Nov 1989 -        

Hans Adam II acted as Prince Regent from 26 Aug 1984.


Chiefs of Government
Alexander Frick   3 Sep 1945 - 16 Jul 1962 (+1991) FBP 
Gerard Batliner  16 Jul 1962 - 18 Mar 1970 (+2008) FBP
Alfred I. Hilbe  18 Mar 1970 - 27 Mar 1974 (+2011) VU
Walter Kieber   27 Mar 1974 - 26 Apr 1978 (+2014) FBP
Hans Brunhart   26 Apr 1978 - 26 May 1993     VU
Markus Büchel   26 May 1993 - 15 Dec 1993 (+2013) VU
Mario Frick    15 Dec 1993 - 5 Apr 2001     VU
Otmar Hasler    5 Apr 2001 - 25 Mar 2009     FBP 
Klaus Tschütscher 25 Mar 2009 - 27 Mar 2013     VU
Adrian Hasler   27 Mar 2013 -           FBP

Deputy Chiefs of Government
Ferdinand Nigg   1945-1957 (+1957) VU
Josef Büchel    1957-1965     VU
Alfred I. Hilbe  1965-1970 (+2011) VU
Walter Kieber   1970-1974 (+2014) FBP
Hans Brunhart   1974-1978     VU
Walter Kieber   1978-1980 (+2014) FBP
Hilmar Ospelt   1980-1986     FBP
Herbert Wille   1986-1993     FBP
Mario Frick    1993       VU
Thomas Büchel   1993-1997     VU 
Michael Ritter   1997-2001     VU
Rita Kieber-Beck  2001-2005     FBP
Klaus Tschütscher 2005-2009     VU
Martin Meyer    2009-2013     FBP
Thomas Zwiefelhofer2013-       VU

(List courtesy of Alexander Kunde)
Ministers of Foreign Affairs
Alexander Frick  1945-1962 (+1991) FBP 
Gerard Batliner  1962-1970 (+2008) FBP
Alfred I. Hilbe  1970-1974 (+2011) VU
Walter Kieber   1974-1978 (+2014) FBP
Hans Brunhart   1978-1993     VU
Markus Büchel   1993   (+2013) VU
Andrea Willi    1993-2001     VU
Ernst Walch    2001-2005     FBP 
Rita Kieber-Beck  2005-2009     FBP
Aurelia Frick   2009-       FBP
(List courtesy of Alexander Kunde)

Presidents of the Landtag
Franz Josef Hoop  1957-1959 (+1959) FBP
Alois Vogt     1959       VU (acting)
Martin Risch    1960-1965     FBP
Alexander Frick  1966-1969 (+1991) FBP
Karlheinz Ritter  1970-1974     VU
Gerard Batliner  1974-1978     FBP
Karlheinz Ritter  1978-1993     VU
Ernst Walch    1993-1997     FBP 
Peter Wolff    1997-2001     VU
Klaus Wanger    2001-2008     FBP 
Brunhart Arthur  2009-2013     VU
Albert Frick    2013-       FBP

(List courtesy of Alexander Kunde)

[To the list of countries] [To the ZPC Homepage]
ZPC homepage© Copyright ZPC, Roberto Ortiz de Zárate, 1996-2014
URL of this page: http://zarate.eu/liechtenstein.htm | E-mail: zpc@zarate.eu